Kull: Vi har sett stora utflöden i fonder

Kommentarer till inlägget: